Політика конфіденційності

Політика конфіденційності персональних даних

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт BASCO.UA, (далі – Сайт) може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину.

1. 1. ТЕРМІНИ

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Сайтом, які організовують та здійснюють обробку персональних даних.

1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних чи наявності іншої законної підстави.

1.5. «Користувач сайту BASCO.UA (далі Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту та використовує інформацію, матеріали та продукти сайту BASCO.UA

1.6. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютер користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб- серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.7. «IP-адреса» — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ до Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту BASCO.UA означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання веб-сайту Інтернет-магазину.

2.3. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувач сайту Інтернет-магазину.

2.4.Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту Інтернет-магазину BASCO.UA. Інтернет-магазин не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину з нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення на придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті в розділі про реєстрацію та включають наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. день народження Користувача

3.2.6. код ЄДРПОУ підприємства

3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет- магазину, що вимагає авторизації.

3.5. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.

3.6. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена ​​вище (історія покупок, що використовуються браузери та операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовувати з метою:

4.1.1. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет- магазину.

4.1.2. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, оформлення замовлення

4.1.3. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет- магазину.

4.1.4. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач погодився на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.

4.1.8. Оброблення та отримання платежів, підтвердження податку чи податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину.

4.1.10. Надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет- магазину чи від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті, включаючи доставку товару.

5.2. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації чи без використання таких засобів.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише з підстав та у порядку, встановленому законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірні дії третіх осіб.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом інтернет-магазину BASCO.UA.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, крім п.5.3. цієї Політики Конфіденційність.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувачеві з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних чи неправомірних дій.

6.2. Користувач має право:

6.2.1. Приймати вільне рішення щодо надання своїх персональних даних, необхідних для використання Сайту, та давати згоду на їх обробку.

6.2.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

6.2.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію на e-mail адресу info@basco.ua

6.3. Адміністрація зобов'язана:

6.3.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.3. і

7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, у тому числі законів про рекламу, про захист авторських та суміжних прав, про охорону товарних знаків та знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст та форму матеріалів.

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. д.), до якої він може мати доступ як до частини сайту BASCO.UA, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.5. Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічний доступ на сайті BASCO.UA допускається їх розповсюдження за умови, що буде дано посилання на Сайт.

7.6. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту BASCO.UA, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені та належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті BASCO.UA.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або збитки, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження якого- або Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на Cайті, або передаються через нього.

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінка будь-якої третьої особи на сайті.  Також Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії.передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слідують повідомляти на e-mail: info@basco.ua.

9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою www.basco.ua